Gabaasaa Sirnaa Kabajaa Baraa Haaraa fi Guyyaa Ayyaanaa WBO Amajjii Tokkoo Baraa 2013 Yuunivarsiitii Jimmaa Fi Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaatti kabajamee

Guyyaa WBO Jimma

Amajjii 1,2013 Kabajaa baraa haaraa fi Guyyaa Ayyaanaa WBO ilaalchiisuun hoggaantotni madheewwaan kanneen akkaa maadhee,Tokkummaan Humna, Gumaa Baas Jaal Laggasaa Wagii lakkofsaa 1, 430,fi 120, Hayyuu Biyyaa fiSabboontotni Baratootni Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa Main Campus mummee Barnotaa garaagaraa, Mooraa Yuunivarsiitii Qonnaa, Mooraa Yuuniversiitii Economics fi Business, Mooraa Yuunivarsiitii Science fi Technology Fi Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaa irraa baraachaa jiran guyyaa ayyaanaa WBO Amajjii 1/2013 bifa addaa ta’een fi haala nama gammaachiisuun kabajataan. Sirna Kabajaa Guyyaa Ayyaanaa WBO kana yeroo kabajataan gototni baratootaa Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Mooraa isaa Guddaa(Main Campus] fi Goototni baratootaa Oromoo Kolleejjii Barsiisotaa Jimmaa bakkaa tokkootti waliittii dhufuun,dungoo diimaa magariisaa diimaa bifa halluu alaabaa ABO qabsiisuun ilmaan Oromoo(WBO) dirree qabsoo irraattii wareegamaa lubbuu kanfalanii fi goototaa Oromoo wareegamaa adda addaa qabsoo Oromoo keessaatti kanfalaniif yaadaannoo yaadaa daqiiqaa shaan gochuun, Ebbaan Sagantaa Sirnaa kabajaa Addaa Guyyaa Ayyaanaa WBO Amajjii tokkoo bara 2013 egalaan, Hoggaantotnii Maadhee garagaraa sirnaa kana keessaatti qoodaa Fudhachuun haalaa Qabsoo Bilisummaa Oromoo ABO durfamuu irraaattii marii guddaa gochuun, Baratootaa Yuunivarsiitii fi Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaa Walittii fiduun riqichaa Tokkummaa tolfachuun, Seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo ABOn durfamuu fi Seenaa WBO wal yaadachiisuun, itti dabaluun qabsoo FDG biyyaa keessaatti bara 2005 Gototaa Ummataa Oromoo fi Baratootaa Oromoon Gutuummaa Oromiyaa keessaattii qabsifamee wal yaadachiisuun, kunoo har’aa hoggaansaa ABOtiin durfamuun gara sochii warraaqsaa dargaggotaa Biyyooleessaa , kan bilisummaa fi dimookiraasii(Qeerroo)tin bara 2011 irraa egallee warraaqsii biyyaa keessaattii mootummaa Abbaa irree wayyaanee dura dhaabbaachuun falmiin bilisummaa ummataa Oromoof gaggeessaa jirruu seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessaattii kan hin dagatamnee ta’uu wal hubachiisuun, Ammas jabaannee tokkummaa ummataa keenyaa fi dargaggotaa Oromoo jabeessuun jijjiraama hundee fiduuf qabsoo dhiigaa fi lafee gotootaan nuti kennamee kana galiin ga’uuf sochii warraaqsaa bilisummaa(FDG) bifa qindaa’een jabeessinee itti fufuun barbaachiisaa ta’uu wal hubachiisuun Ibasa Ejjennoo itti Anuu kana dabarsatan.

Ibsa Ejjeennoo Barattoota Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Fi Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaa, Kabajaa Ayyaanaa waggaa haaraa guyyaa Ayyaanaa WBO Amajjii 1/2013 ilaalchisuun dabarsatan:
1. Hawaasaa Oromoo Maalummaa Ayyaanaa Birboo(Haalaa Kalaanderii Oromoo) Barsiisuu fi Addunyaatti beeksisuu,
2. Haalaa siyaasaa Oromoo fi Oromiyaa gidduu-galeessaa godhachuun dararamaa lubbuu fi mana hidhaa mootummaa abbaa irree EPRDF fi wayyaneetiin baratootaa,barsiisotaa Qotee bultotaa, daldaltotaa, hojjetootaa, fi hawaasaa Oromoo cufa irraatti rawwaatamaa jiruu dhaabsisuuf FDG jabeesinee itti fufna.

3. Golee Oromiyaa garaagaraa fi Addaattii nannoo Finfinneettii gurgurtaa lafa Oromoo irraatti ta’ee fi gaggeefamaa jiruu ummataa keenyaa qee’ee irraa buqqisee jiruu fi jireenyaan ala gochaa waan jiruuf, sirna sammichaa lafa Oromoo irraatti qiyyaafatee kana cimsinee balaaleffaachuun, Ummatichaa cina dhaabbaachuun FDG ni qindeesina.

4. Akka waan Oromoon goota hin qabnetti nu lakkaa’uun suuraa obboo Mallaas gootaa keenyaa jechuun lukkeeleen wayyaanee OPDO’n warrii dirqamaan ummataa bitachisanii fi ummatattii gurguraa jiran gochaa kana akka dhaaban, Ummataa barsiisuu fi Nuti immoo suuraa Gootota Oromoo Maqaa Walabummaa Oromiyaa fi Bilisummaa saba isaanitiif wareegaman maxxansiisuu fi Ummataaf raabsuu.
5. Seenaa goototaa Oromoo qorachuun Ifatti baasanii barreessuu, kaayyoo isaan irraatti wareegamaan galmaan ga’uuf kutannoo fi murannoon qabsoo bilisummaa Oromoo ABO’n gaggeeffaamu fiixaan ni baasna.
6. Sirna Wayyaanee EPRDF golgaa dimookiraasii godhachuun umrii abbaa irruummaa nurraattii dheereffaachaa jiruu tokkummaan duraa ni dhabbanna,
7. Tokkummaan Baratootaa fi Jarmiyaa qofaan ga’aa miti jechuun Ummataa Oromoo sadarkaa qotee bulaa, hojjetootaa, barsiisotaa, dafqaan bultotaa, hojii dhabdootaa, daldaltota, fi Poolisotaatti cimsuun bu’aa tokkuummaa barsiisuun, waliigalatti tokkummaa ummataa cimsuu, akkasumaas baratootaa manneen barnotaa sadarkaa 1ffaa,2ffaa fi Qophaa’inaa irraa baraataan ijaaruun jaajjabeesuun FDG bifaa qindaa’een finiinsuu.
8. Ilmaan Oromoo baleessaa malee Oromummaa isaanii qofaan yakkamanii yeroo garaagaraattii golee Oromiyaa garaagaraa irraa humnaan qabamanii Mana hidhaa wayyaanee garaagaraa keessaatti murtee seeraa dhabuun, garii isaanii irraatti immoo murtee sobaa dabarsuun mana hidha keessaatti dararamaa jiran daddaffiin haal duree tokkoo malee akka hiikamaan gaaffii walitti fufinsaa qabu ni gaggeesina.
9. Walitti Dhufeenyaa tokkummaa Hoggaantootaa Qabsoo bilisummaa Oromoo ABO gidduutti godhamee ni dinqisiifanna, fiixanbahinsaa tokkuummaa kanaaf gumaachaa barbaachiisuu ni goona.
10. Sochii Waraannii Bilisummaa Oromoo(WBO)n Godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessaatti diinaa irraatti tarkaanfii fudhatamaa jiruutti ni boonnaa, tarkaanfii kana cimsuuf humnaa, qabeenyaa, fi beekumsaa keenyaan gumaachaa barbaachiisuu ni goona, jechuun guyyaa ayyaanaa WBO Amajjiin 1/2013 Gotota baratootaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa Fi Koolleejjii Barsiisotaa Jimmaa birattii Sirnaa ho’aa ta’een kabajamuun gabaafame.
Qerroo bilisummaa Oromoo Yuunivarsiitii Jimmaa!.
Amajjii 1/2013

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 02/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. unity comes after love of the country,sovereignty comes after unity.no one is coming to hand over his freedom.b/c every body know who you are…
    please, do not try to bring freedom while you are revenging others.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s