Oslo (Norway) – Waamicha Ilmaan Oromoo Hundaaf: ABO SHG, ABO QC fi GQM-ABO

Walhubannoo fi waltahiinsa ABO ShG, ABO QC fi Gurmuu Qabsaawotaa fi miseensoota ABO (GQM- ABO) ilaalchisee hoggantootni qabxii ibsa waloo kennuuf koreen walgahii hawaasa Oromoo qindeessitu qophii xumurattee jirti. Guyyaa ibsi kun kennamu semiinara barnootaatu kennama. Ibsi fi Barnootni kennamu:

A. Ibsa

Waltahinsa ABO SHG, ABO QC fi GQM-ABO

B. Seminara:

1. Sirna Gadaa Furmaata ykn Murata Waldiddaa (Gada System Conflict Resolution) – J. Geremewu Nigatuu

2. Dhaaba tokko keessatti Tokkummaa Akeekaa fi Barbaachisummaa Jaarmiyaa (Unity of Purpose and the Necessity of Organization in Insititutions) – J. Jireenyaa Guddataa

3. Deemsa Qabsoo Bilisummaa Oromoo: Xiinxala (The Oromo Struggle for National Liberation in Progress: A Critical Analysis) – Prof. Mekuriyaa Bulchaa

Barri kun bara oromoon walitti deebi’ee qabsoo bilisummaa isaa irratti qooda fudhatu hawwaa Hawaasi Oromoo Skandineviyaa keessa jiraatuu fi halaala jiraatu guyyaa kana walgahii irratti hirmaannaa gootan kabajaan isin afeerra.

Guyyaan walgahii fi seminaaraa
Amajjii 26, 2013
Sa’aa 12 irra eegala

Bakk walgahii
Iddoo: Galma Chilii
eit Vet Veien 8
Veit Vet Senter Oslo
T-bana. Lak.5(Metro lak.5) Giddugaleessa magaalaa Oslo irraa gara bahaa (From Oslo center East Bound -Vestli)
Busii lakk. 31 Giddugaleessa magaalaa Oslo irraa gara Grorud jedhu yaabbattanii Veit vet irraa buutu
Guyyaa kana galgala artistootni Oromoo hawaasa bo’aarsuuf fedhii guddaa qaban.

* Sagantaa qophii aadaa fi bashannanaa
Artistoota jallaatamoo Oromoo:
1. Ilfinesh Qannnoo
2. Hailu Kitaabaa
3. Tottoba Tadasse
4. Hawwii H/Yesus Qananii
5. Daangaa H/Yesus Qananii
6. Guutuu Abarraa.
7. Hirphaa Gaanfuree
8. Kanneen biroos ni jiru.

IUOf! Oromiyaan nibilisomti!

Koree Qindeessituu

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 06/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s