Diddaan barattootaa Yuunivarsiitii Finfinneetti dhalate jabaachaa dhufuun Yuunivarsiitii Kotobee keessatti BArruulee Warraaqsaa Baldhinaan Hiruu fi maxxansuun itti fufe

Amajjii 09,2013 Finfinnee

Diddaa barattootaa Yuunivarsiitii Finfinnee keessatti dhalateen wal qabatee mootummaan wayyaanee ilmaan oromoo Jumlaan mana hidhaatti guuruun isaa ni beekama.Waraanni Agaazii mootummaa wayyaanee gaaffii mirgaa barattootni oromoo gaafatan dura dhaabbachuuf qajeelfama abbaa irree wayyaanee irree fudhateen ilmaan oromoo hedduu madeessee kaan ajjeesuun isaas addunyaan beeka.Yeroo ammaa kana barattootni oromoo mooraa Yuunivarsiitii Finfinnee kiiloo 4,5 fi 6 akkasumas school of art keessaa funaanaman mana hidhaa mootummaa wayyaanee yeroo dheeraa ilmaan oromoo keessatti qaamaa hir’atan Waajjira poolisii 3ffaa jedhamu keessatti dhukkubaan,beelaa fi reebichaan dararamaa jiru.Ilmaan oromoo kanneen kaan waajjira Poolisii mootummaa wayyaanee Qacanee Madaanalam keessatti ukkaamsamuun dararamni addaa irraan gahaa jiru.Barattootni oromoo nyaata kan hin argannee fi qorannaa siyaasaan yeroodhaa gara yerootti rakkachaa jiru.Mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa barattootaa dhaamsuuf jumlaan mana hidhaatti gurus diddaan daran jabaachuun barattootni gaaffii mirgaa itti fufanii jiran.Qeerroon Yuunivarsiitii Kotobee keessaa waraqaalee dhaadannoo

1.    Arrabsoon ilmaan oromoo irraa haa dhaabbatu

2.    Hidhamtootni haa hiikaman

3.    ABOtu gaachana ilmaan oromooti!

4.    Kutataan kutaa uffata

Jedhan dallaa keessatti maxxansuunii fi miseensota qeerroof waamicha dabarsuun gaaffii mirgaa itti fufanii jiran.Miseensotni DH.D.U.O kanneen tahan mootummaan wayyaanee gocha kana shiruun ilmaan oromoo mana hidhaatti ukkaamsuu isaas ni mormina jedhanii jiran.Ilmaan oromoo yuunivarsiitii maraa akka waamicha dhaga’uun kaatan dhaammanna jechuun waamicha oromummaa dabarsanii jiran.Qeerroon Yuunivarsiitii Kotobee bilbilaan ergaa gabaabaa ‘’ Mootummaan wayyaanee hundeen hanga buqqa’u dirqama nurraa eegamu bahuun gahee oromummaa haa baanu! Dhaamsa kana ilmaan oromoof dabarsi!’’ jedhu walii daddabarsuun hojii kutannaa fi waamichaa dabarsanii jiran.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 10/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s