Barattooti Oromoo Yunversitii Jimmaa Waamicha Warraasaa Baldhinaan Facaasuun Diddaa Isaanii Itti Fufan.

Amajjii 14,2013 Jimma

Baratooti Oromoo Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa sochii Fincilaa Diddaa Garbummaa [FDG] egalee jiruu jabeessuun itti fufan.Baratootni Oromoo halaa yeroo ilmaan Oromoo fi Oromiyaa akkasumas rakkinaa biyyaattiin keessaa seentee jirtu ilaalchisuun wamicha FDG bifa haaraa ta’een waraqaa warraaqsaa mooraa Yuniversitii fi magaalaa Jimmaa kaasaa facaasaa akka jiran gabaasi nu dhaqabe addeessa.

Mootummaan abbaa irree Wayyaanee humna waraanaatiin mooraa Yuunivarsiitichaa eegaa kan ture daran jabeessuun yeroo ammaa kana ammoo humna waraanaa mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Afranitti jechuun Mooraa isaa Main Campus, mooraa Economics fi Business, Mooraa Qonnaa, fi Mooraa saayinsii fi Teekinologii tti Humna Waraanaa fi basaastotaa isaa ol seensisuun sirna baruu fi barsiisuu goolaa jiraachuun beekamaa dha.

Qeerroon Yunversitiilee haala kana jabeessanii mormuun irree jabeeffachuu fi uummata keenya daran dammaqsuu irraan FDG kan wal irraa hin cinne Oromiyaa mara keessatti gaggeessuun irree mootummichaa laaffisuun sirna walabummaa biyyaa mirkanneessuun murteessaa ta’uu isaa kan ibsu waraqaalee heddumminaan akka facaasaa jiran beekame. Kana malees Qeerroon yunversitii Jimmaa sochii Wayyaanotaa fi baasasota wayyaanee mormuun mirgii abbaa biyyuummaa saba keenyaa kabaajamuu qabaa jechuun barsiisotaa, baratootaa fi hojjeetootaa Mooraa Yuunivarsitii Jimmaa fi Ummaataa Oromoo hundaaf Waamichaa FDG dabarsuun gaaffii ilmaan Oromoo yeroo si’anaa kaasuu qabanii fi jiruuf jireenyaa Ummatichaa irraatti hudhaa ta’ee jiruu barreessuun Ummataaf bakka hundaattii faacaasaa jiraachuu irra darbee  garagalchaa gaffiiwwaan kanaas Dr Fiqiree Lammeessaa Peresedentii Yuunivarsiitii Jimmaa, Akkasumaas Mootummaa Naannoo Oromiyaatiif jechuun Qeerroon Mooraa Yuunivarsiitii Jimmaa Biroo staffi barsiisotaa, Laabiraarii Baraatotaa fi bakkeewwaan beeksisni adda addaa itti maxxanfamuu hundatti maxxanssuun diddaa isanii jabeessuun itti fufani jiraachuun gaca’uu qeerroon naannicha irraa gabaasa.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 15/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Gedisa oromia

    Freedam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s