Diddaan Uummata Oromoo Itti Fufee Kaardii Filannoo Wayyaanee Lagatan.

Amajjii 18,2013 Naqamte

Amajjii 16,2013 Diddaan Ummaataa Godina Wallaaggaa Bahaa Kessaatti jabaachuun itti fufee, Godina Wallaaggaa Bahaa Onotaa akkaa ddaa, Heebatuu, Diggaa Saasiggaa, Kiramuu, Ukkee, Haroo Limmuu, Limmuu Galiilaa, Guutoo Wayyuu, Magaalaa Neqemtee, Gatamaa Beessee, Jimmaa Arjoo, fi Nuunnuu Qumbaa keessaattii Uummaannii waraqaa kaardii filaannoo kijibaa Wayyaanee hin fudhannuu, jechuun dabballoota maqaa filannootiin daldalaa jiran Qaanessee jiraachuu gabaafame.

Haaluma kana ilaalchiisuun Mootummaan Wayyaanee humnotaa hidhataa bobbaasuun humna ABOtu isiin keessaa jira jechuun warrii kaardii filaannoo hin fudhannee rakkoo isinittii dhufuuf namni itti isinii gaafatamuu hin jiruu jechuu uummaataa dorsiisuun uummaannii humnaan akka ba’ee Kaardii filannoo fudhatuu dirqiisifamaa jiraachuu irraan kan ka’ee Ummaannii rakkoon gabrummaa caalee maaltuu jiraa nuti filannoo kijibaa hin barbaannuu jechuun ifatti dabbaallootaa of irraa deebisaa jiraachuun gabaafame, Sochiin walfakkaataan kun Godinaa Horroo Guduruu Wallaaggaa fi Godinaa Dhihaa Wallaaggaa Onotaa garaagaraa keessaattii Jabaatee itti fufee jiraachuun Odeessii nu qaqqabaa jiruu ifaa taasiisee jira.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 19/01/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s