Mootummaan Wayyaanee Duula Oromoo Irratti Baneen Warraaqsa Gaggeessitan Sababa Jedhuun Yuunivarsiitii Jimmaatti Keessatti Barattoota Oromoo 3 Ari’uun 4 Ammoo Akeekachiisa Itti Kenne

Gurraandhala 03,2013 Jimmaa

Gaaffii mirgaa barattootni mooraa Yuunivarsiitii Jia darbe keessa dhaabbatan mootummaan Wayyaanee doorsisaa fi waraanaan dura dhaabbachaa turuun isaa ni yaadatama.Yeroo ammaa kanas mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa barattoota irraa mudachaa jiru dura dhaabbachuuf barattoota mooraa kanaa isintu qindeessa,gaaffii akka gaafatab barattoota kan kakaasu isini jechuun barattoota sadii waggaa tokkoof barnoota irraa yoommuu ariiu barattoota 4 tti ammo akeekkachiisa dhumaa dabarsee jira.Mootummaan wayyaanee yeroodhaa gara yerootti barattoota ariiuu fi hidhuu kan jabeessaa dhufe yoommuu tahu barattoota kanneen ariiuu fi akeekkachiisuun gaaffii mirgaa hin dhaabu jechuun qeerroon yuunivarsiitii Jimmaa ibsee jira.Barattootni ariiaman barattota eebbifamtoota yoommuu tahan isaanis

Lakk Maqaa barataa Muummee Waggaa Adabbii
1 Barataa Moosisaa Kitilaa Electrical Engineering 5th Waggaa tokkoof barnoota irraa ariiame
2 Barataa Atsbayaa Balaay Mechanical Engineering 3rd Waggaa tokkoof barnoota irraa ariiame
3 Barataa Taarikaayyoo H/Maariyaam Midwife 3rd Waggaa tokkoof barnoota irraa ariiame
4 Barataa Abbabaa Isheetee Chemistry 3rd Akeekkachiisa xumuraa
5 Barata Biraanuu Shewaangizaw Civil Engineering 3rd Akeekkachiisa xumuraa
6 Barataa Boshaa Kumarraa Mechanical Engineering 5th Akeekkachiisa xumuraa
7 Barataa Taaddasaa Mogos Mechanical Engineering 3rd Akeekkachiisa xumuraa

Yoommuu tahan mootummaan wayyaanee gaaffii mirgaa hidhaa fi barnootaan dura dhaabbachuuf akeekkatus yeroodhaa gara yerootti gaaffiin mirgaa mootummaa wayyaanee cinqaa jiraachuun isaa beekamaa dha.Jala deemtotni mootummaa wayyaanee harka mirgaa mootummaa wayyaanee tahuun sabboontota dabarsitanii diinaaf kennaa jirtanis akka of qusattan qeerroon dhaamsa jabaa dabarsa.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 04/02/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s