Anaa Moyyaalee Keessaa Ilmaan Oromoo Nagaa 5 Wayyaaneen Ukaamfaman

Gurraandhala 05,2013

Garboomfataan mootummaa Wayyaanee yeoodhaa gara yerootti ilmaan oromoo gaaffii mirgaa gaafatan mana hidhaatti ukkaamsaa,barnootaa fi hojii irraa arii’aa turuun isaa ni yaadatama.Yeroo ammaa kanas garboomfataan mootummaa Wayyaanee ilmaan oromoo maqaa miseensota ABOti jedhuun mana hidhaatti guuraa jira.Godina Booranaa aanaa Moyaalee keessatti mootummaan Wayyaanee dargaggoota hojii dhabdummaan rakkatan isin ABO waliin wal quunnamuuf gara kana dhuftan malee Moyaaleedhaa waan hojjettan hin qabdan jechuun ukkaamsee jira.Dargaggootni shan
1. Isayyas Biraanuu wallaggaa irraa hojii barbaadannaa kan deeme
2. Shimallis Aagaa Wallaggaa irraa
3. Abdataa Taaddalaa Amboo irraa
4. Kiflee Maatiwoos
5. Girmaa Alamuu Amboo irraa
Magaala Moyaalee keessatti ukkaamsamuun mana hidhaa Wayyaanee naannoo kanaa kan seenan yoommuu tahu yeroo ammaa kana
ukkaamsamanii fudhatamuun bakka buuteen isaanii wallaalamee jira.Mootummaan wayyaanee gocha farrummaa ilmaan oromoo irratti gaggeessaa jiru daran jabeessus gaaffiin mirgaa yoomuu akka itti fufu
qeerroon Moyaalee gabaasee jira.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 06/02/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s