TV ORO MAGAALA OSLO IRRAA

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 26/02/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 2 Comments.

  1. Jaallan Guyyaa Goototaa bifa kanaan dhiyeessuun, dhaamsii fi yaadi isin nuuf dhaamtan martinuu, kan nama jajjabeessuu fi abdii namaaf kennu dha! Dargaggeessi akka keessanii, ogummaa qabdaniin saba keessaniif bifa kanaan, kaka’umsa mataa keessaniin uummata keeysan tajaajiluuf kaka’uun mataa isaatiin gootummaa dha! Jabaadha, jajjabaadhaa! Gumaan Gototaa, dhaloota harayaan dhaalamee, yeroon bilisummaa dhaan bahu fagoo akka hin taane namatti mul’isa!

  2. asaffaa taayyee tulluu

    rakkinnis, dhiibbamuunis , dhabuunis hunduu yeroo Isaa eegee ni darba , kan hin dabarre garuu seenaadha. kanaaf sochiin jiru hadhaaha ta’uu danda’a furmanni jiru jabaachuudha.bakka. jirrutti ni jabaanna. wobo!!!!!!!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s