JARRAA ABBAA GADAA WILL BE REMEMBERED WITH REVERENCE (OLF statement on the passing away of Jaarraa Abbaa-Gadaa)

It is with enormous sorrow and grief that all Oromo nationals and friends in Oromia and beyond to hear that one of the great leaders of Oromo liberation struggle has passed away, after long time illness, while conducting resistance from exile.

Jaarraa Abbaa-Gadaa’s history is an integral part of the initiation of the Oromia-wide armed struggle for liberation. His arduous journey to launch armed struggle started from eastern Oromia, passing through the armed uprising in the southeast, Somalia, the Middle East, back to Somalia for five years incarceration in Somali prisons and back to eastern Oromia to realize the dream, which demonstrates a distinctive determination. His continued defiance of any pressure or temptation from governments and entities throughout the region and beyond, and his steadfast resolve in the principle he stood for to the last minute is something that all Oromo nationalists have to take as a reference.

He was also a good communicator leader as witnessed during the discussion to resolve the differences between the then Islamic Front for the Liberation of Oromia (IFLO) and now Front for Independent Oromia (FIDO), that he led, and the Oromo Liberation Front (OLF). He immensely contributed to the constructive resolution of existing differences in 2000, which proved conclusive. This was followed by the formation of United Liberation Forces of Oromia (ULFO), a coalition of all Oromo organizations at the time.

We in the OLF wish to express our deepest sorrow and convey our sincere condolences to the family, members of FIDO and the Oromo people and friends at large and renew our commitment to carry the struggle through for the cause to which he committed all his life. We call upon all Oromo nationalists not to be disheartened by the passing away of the great leader Jaarraa Abbaa-Gadaa but to follow him in their commitment, loyalty and honesty in working for our people’s legitimate cause and carry forward the struggle to liberation.

Victory to the Oromo People!

Oromo Liberation Front

March 4, 2013

———————————–

JAARRAA ABBAA GADAA KABAJAA GUDDAADHAAN YAADATAMA (Du’aan Boqochuu Jaarraa Abbaa Gadaa ilaalchisee ibsa Adda Bilisummaa Oromoo)

Hoggana qabsoo bilisummaa Oromoo hangafoota keessaa tokko kan tahe Jaarraa Abbaa Gadaa yeroo dheeraaf dhukkubsatee waldhaanamaa turee addunyaa kana irraa duáan boqochuun sabboontotaa fi firoottan Oromoo Oromiyaa keessaa fi ala jiran mara biratti gadda guddaa waliin dhagahame.

Seenaan Jaarraa Abbaa Gadaa eegalamuu qabsoo hidhannoo Oromiyaa baláa keessatti qooda murteessaa qabaachuun beekama. Qabsoo hidhannoo Baha Oromiyaa keessatti eegaluuf jecha fincila hidhannoo Kibba Baha Oromiyaa waliin tahee, sana biras dabruun hanga Soomaaliyaa fi Baha Giddu Galeessaatti gargaarsa qabsoo argamsiisuuf jecha sochii qabsoo obsa fixachiisaa geggeesse. Sana boodas Soomaaliyaatti deebi’ee waggoota shaniif manneen hidhaa Soomaalii keessatti hiraarfame. Hidhaa irraas gaafa bahu hawwii qabsoo bilisummaa Oromoo itti fufsiisuuf qabu dhugoomsuuf jecha hidhatee Baha Oromiyaatti deebi’uudhaan cichaa fi murannoo akkaan jabaa qabaachuu isaa mirkaneesse. Dhiibbaa fi hammeenya mootummootaa fi humnoota biroo godinaa kana keessatti isa irratti aggaammatamu hunda jabinaan qolachuuf, akkasumas, kaayyoo hanga daqiiqaa maayyiitti dhaabbateef galmaan gahuuf murannoon bara jireenya isaa guutuu agarsiise sabboontota Oromoo maraan kan yaadatamaa jiraatuu fi akka fakkeenyaatti kan fudhatamu.

Kana malees, dhaaba isaa kan duraan Adda Islaamummaa Bilisummaa Oromiyaa (IFLO) jedhamaa turee amma Adda Walabummaa Oromiyaa (FIDO) jedhamu fi Adda Bilisummaa Oromoo (ABO) gidduutti mariin araaraa wayta geggeeffametti hoggana ilaa-fi-ilaameetti amanu tahuu isaa agarsiise. Bara 2000 keessa wayta garaagarummaa gurmuulee siyaasaa Oromoo gidduu jiru furuuf hojjetametti qooda jaaraa gumaachuu isaatiin yaadatama. Kunis jaaramuu agoobara Tokkummaa Humnoota Bilisummaa Oromiyaa (ULFO) mirkaneessuuf gumaache.

Nuti akka Adda Bilisummaa Oromootti boqochuu hoggana hangafaa kanaatiin gadda gadi fagoo nutti dhagahame maatii isaaf, miseensota dhaaba FIDO fi ummata Oromoo biyya keessaa fi alaaf, akkasumas, firoota Oromoo maraaf wayta ibsinu, kaayyoo bilisummaa Oromiyaa Jaarraan hanga jireenya isaa maayyiitti qabsaayeef galiin gahuuf irbuu keenya haaromfachuu waliini. Sabboontonni Oromoo marti du’aan boqochuu hogganticha hangafa Jaarraa Abbaa Gadaatiin akka qalbii hin cabnee fi kaayyoo haqaa ummata keenyaa kan inni jireenya isaa guutuu wareegama kafaleef galiin gahuuf murannoo keessan akka jabeeffattan dhaamna.

Injifannoo Ummata Oromoof!

Qabsaayaan ni kufa; qabsoon itti fufa!

Adda Bilisummaa Oromoo!

Bitootessa 4, 2013

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 04/03/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s