Oromummaan Maalii?

Jaallannee Gammadaa

WASHINGTON, DC — Uummanni Oromoo mootummoota darbaa dabarsa isa bulchaa turaniin eenyummaa isaa akka dagatu ta’e kan jedhan Profeessar Asaffaa Jaallataa yunivarsitii Tennasii irraa kanneen baratan illee ituu hin hafin seenaa fi aadaa kan biraa akka baratan taasifaman jedhu.

Kanaaf jecha Oromummaan jabaatee akka gad dhaabatu gochuuf bu’uura kan ta’e sirna Gadaa caalaatti hojii irra oolchuun barbaachisa dha jedhan.

Oromoon sadarkaa biyyooleessaatti walii isaa gidduutti akkasumas kanneen yaada wal fakkaataa qaban kan sadarkaa addunyaa wajjin hiriiruun barbaachisaa ta’uu hubachisan Proffessar Asaffaa Jaallataa.

Nama tokko oromummaa isaa kan isa wallaalchisu wallaalaa ta’uu isaa qofa jedhan.

– VOA

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 03/04/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s