Baqattoonni Oromoo Biyya Misra Oromoon eenyu akka tahe addunyaa beeysisaa jira

Waxabajjii 16, 2013

Baqattoon Oromoo ka bakka rafuu bakka aduu fii oowwa Biyya Misraa jalaa itti dahatu hin qabne, kan bakka irraa nyaatu fii irraa dhugu hin qabne, kan manni isaa karaarraa kan jireenyaa isaa martinuu hadhaawaa tahee argamu kunoo bifa bareedaan wal gurmeessee rakkoo saa fii eenyummaa isaallee sabaa-himoota gurguddoo addunya tana irratti beekkamanin iyyachaa jira. Kan si gaddisiisu garuu, ilmaan Oromoo kanneen silaa jireenya wayyaa qaban, kan guyyatti haga barbaadan nyaatan kan Awroopaa fii Ameerikaa jiraatan kan gad bahanii iyyachuuf mirga guutuu qaban gadadoo fii jireenya zulmii lammiin isaanii guyyaa guyyaarraa akka qooqqoo taheef jiru kanaaf qarshii baasuun bira dhaabbachuun hafee, akkuma naammttu walumallee afeeree saba kanaaf iyyachuun hafee, qabsoo maqaa ABOtiin daladalamaa jiruuf akka saree matrattee footoo ququyyisee kijibarratti waldorgomuuf asiif achi wixxifachaa jiraachuun isaa ka nama gaddisiisuudha.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 17/06/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s