Hojjetooti Lammii Oromoo Ta’an 150Yuunivarsiitii Haramaayaa Irraa Ari’amuun Beekame

Adoolessa 10,2013,Haromayaa

Godina Harargee bahaa aanaa Haramaayaa keessatti kan argamu mooraan Yuunivarsiitii Haramaayaa bulchinsoota ilmaan habashaan yeroo dheeraaf gaggeeffamaa kan turee fi uummata naannoo fi ilmaan oromoo hojjetootas tahe barattoota irratti dhiibbaa jabaa gaggeessaa ture.Keessumaa nafxanyaa jabummaan Yuunivarsiitii kana keessatti ilmaan Oromoo gurguraa fi naachisaa kan ture Prof.Balaay Kaasaa yoommuu jijjiiramutti seerri inni wixinee dhiibbaa gaggeessuuf lafa kaawwate jala deemtotni isaa galmaan gahuu qaba jechuun yeroo ammaa hojjettootni dhaabbataan ilmaan Oromoo keessumaa ammoo addatti dafqaan bultummaan hojjetan 150 hojii irraa akka ariiaman taasifamee jira.Pirezedaantiin haaraan Yuunivarsiitichaas dhiibbaa Wayyaaneen dhufe fudhachuuf kan dirqamame yoommuu tahu seera BPR galmaan geessisna jedhamuun hojjettootni dhaabbataan ilmaan Oromoo tahan 150 ol hojii irraa akka ariiaman taasifamee jira.Isaan keessaa

1. Obbo Ahmed Jaalee

2. Obbo Abdulaziiz Ahmed

3. Obbo Fuyaad Ibraahim

4. Obbo Abdii (Waardiyaa yuunivarsiitichaa

5. Obbo Ahmed Mohaammed hojii walii gala

Kanneen tahan keessatti argamu.Yeroo ammaa kanas hojjetootni hojii irraa ariiaman mormii jabaa kan kaasan yoommuu tahu mootummaan wayyaanee doorsisaan dura dhaabbachuuf yaalii jabaa taasisuu irratti argama.Mootummaan wayyaanee dhiibbaa kamuu taasisu diddaa garbummaa falmachuu irraa duuba hin deebinu jechuun qeerroon Yuunivarsiitichaa fi naannoo ishee gabaasee jira.

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 10/07/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s