TV-ORO: TV-ORO: Oromo Demonstration in Bergen, October 26, 2013

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 02/11/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. 1 Comment.

  1. Kareyu Qersa

    Tokkummaan Humna qofa miti, Haxxummaadha. Oromoon ijoollee masaanuu miti. Diqaalaas miti. Tokkummaa dhabuun keenya gowwummaa keenya argsiisa. Kanaaf yartuun haxxummaa nu caaltee akka nuti gabrummaa jalaa bara baraan hin baaneef qofa osoo hin taane OROMOO kan jedhamu lafa isaa irraa fixuuf kayyeffattee nurratti hojjetti. Tokkummaa dhabuun qabsoo bilisummaa silaa ammaan dura galma ga’u sakaale. Saboota oollaa keenyaa har’a bilisoon dura qabsoo eegalle. Hundumaa booddee immoo taane. Kaayyoon bilisummaa salphaa hin turre. Kaayyoo seenaa lafa kaa’anii wal qoqqooduun “kaayyoo maseene”jecha jedhu diinoti keenya akka nurratti hafarsan taasise. Waanjoon gabrummaa fi saamich nurraa kan ittiin ka’u tooftaa qabsoo waliin qotuudhaan Oromoo fi Oromiyaa ilkaan diinaa keessaa baasuutti fuulleffachuutu kallatii ture. Qabsoon hadhaa’aadha. Waregama lubbuu,dhiigaa fi lafee malee immoo bilisummaan hin argamu. Duuti nuti manaa fi karaa irraa funaanamnee duunu kisaaraadha. Lafa keenya Oromiyaa irra dhaabannee diina keenya ajjeesnee du’uudhaan du’a kisaaraa hin qabne du’a seenaa haa duunu. Oromiyaa diinni keenya irraa nu fixee dhuunfachuu(seenaa keenya haxaawuuf) halkanii fi guyyaa soso’u nuti garuu salphisnee ilaaluu hin qabnu. Irratti ajjeesnee haa duunu. Bara baraan muka mammaaksaa hin taanu. IUOf!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s