Urgent !!! Urgent !! Assistance…

Namoota Su'ud Arabiyaa irraa baqatee gara biyyatti galaa jiranIlmaan Oromoo biyyaa Awropaa fii Ameerikaa kan jiraattan, akkasuma kan Australia jiraattan hundii keesanuu , isaan  kanneen carraa jiruu argattanii biyyaa nagaa jiraattan hundii keesanuu, carraa argattanii  mirgi namummaa keesan isaniif  eeggamee jirru dirqama lammummaa kan Oromummaa akka baatan marii hatattamaa roorroo Obboleeyan kanneen Gabrummaa warra Itoophiyaa jalaa baqatanii lubbuu ofii baafachuufi biyya Saudi Arabiyaa, Masrii, South Africa , Kenyaa, Djaboutii, Somaliland, Yemen jiraatanratti  yeroo adda addaa rakkoon irraatti argamtee jirtuu tana Embasii biyyootaa kanaa kan akkaa Saudii Arabia, Kenyaa, Masrii kan biyyoota isan  keeysatti argamtan duratti hiriira bahuun  balaaleyfachuu fii lubbuu ilmaan Oromoo kan isaan jalatti baqatanii osoo jiranii ajjeechaa fii roorroo Nama suukanneeysitu Tana akka irraa gaafatamuu jiraatanii fii, haala fokkataa bineensummaa kana ilmaan Oromoorraa akka dhaaban gaafachuun  dirqama lammummaa Oromoo waan taheef Communitiin Oromoo biyyaa  alaa Jiraatan hundii akka hiriira akkasii qopheeysanii gaafatan , Oromoon Itoophiyaa miti ! Oromoon Biyyiti isaatii fii lammiin isaatiis Oromiyaa dha!nuu rakkoo qabnaa , rakkoo san nuuf baraa jechuudhaan akka namaa  keenna biyyaatti hindeebifneefi ammaas mirgii isaani akka eegaman.

Abdulkadir Noor Gumi

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 11/11/2013, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s