Ibsa Ejjetnoo Qeerroo Bilisummaa Oromoo

qeerroo

Finfinnee, Oromiyaa

Nuti Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota ol-aanoo biyyatti garaagaraa irraa ogummaa garaagaraan eebbifannee fi kanneen barachaa jirru haala qabsoo bilisummaa Oromoo ABO durfamuu fi Warraaqsaa FDG; ilaalchisuun,haala rakkoo siyaasaa biyyatti, dawwannaa Peresidentiin Ameerikaa Barak Obamaa Adooleessa 2015 dhumaa gara Ethiopiatti gochuuf jiru, rakkoo diaspora Oromoo fi qabsoo Oromoo fi akeekaa Maaster Plaanii Finfinnee ilaalchisuun sadarkaa garaagaraa fi mooraalee dhaabbiilee barnoota olaanoo Yuunibarsiitota kanneen akka Jimmaa, Wallaggaa, Amboo, Finfinnee, Adaamaa, Harammayyaa,Dirree Dawaa, Maddaa Walaabuu , Wal-Qixxee, Mattuu, Gimbii, Walisoo, Shaambuu , Arsii fi Bolee Horaa akkasumas kolleejjii barsiisota Jimmaa, Neqemtee, Shaambuu, Mattuu, Baalee Roobee, fi Allaagee irratti torbee tokko guutuu marii qabsoo bilisummaa Oromoo daran jabeessuu fi Oromoo gara tokkotti fiduun humneessuu irratti erga godhannee booda Mootummaa Wayyaanee abbaa irree EPRDF/TPLF/’n durfamuu, fi fedhii uummata Oromoo fi lammilee cunqurfamoo biyyatti malee humna waraana afaan qawween mirga uummata keenyaa ukkamsuu fi oloa filannoo marsaa 5ffaa 100% injifadhe propaganda sobaa olola garbummaa labsachaa jiruu balaaleffachuu fi tarsiimoo sochii warraaqsa FDG irratti jaabeessuun kan dura dhaabbannu tu’uu murtii keenyaa dabarfachuun Ibsa Ejjennoo qabxii toorba(7) dabarfanne jirra.

  1. Adeemsa dawwaannaa peresideentii Amerikaa Baarak Obamaa yeroo ammaa imala gara Ethiopiatti taasisuf jiru Mootummaa abbaa irree Uummata Oromoo fi sabaa fi sab- lammoota biyyatti mirga namummaa, dimookiraasii fi mirga abbaa biyyummaa mulquun afaan qawween ukkamsee bitaa jiru kan jajjabeessuufi daran olaantummaa fi abbaa irrummaaf kan aangawoota Ethiopia kakaasuu waan ta’eef akka saba cunqurfamaa hin fayyadne hubachiifna.Hawwii uummata cunqurfamaa haamlee dheebuu fi fedha bilisummaaf qaban kan faallessu waan ta’eef mootota diktaatera akka Ethiopia do’achuun abbootii irree daran jabeessuu waan ta’eef jabeessinee balaaleffatna.
  2. Adeemsa Diaspora’n Oromoo Mootummaa abbaa irree EPRDF/TPLF/OPDO’n mookfamuun walitti dhufeenya, sossobanii biyyatti galchuun qabeenyaa isaanii fi guutummaa mirga isaanii waliigalaa ajajuu irratti aangoo guutuu argachuuf toftaa fi tarsiimoo abbaan irree Wayyaanee hawaasa keenya irratti diriirsaa jiru jabeessinee kan balaaleffannu ta’ee Ummatni keenyaa ilmaan Oromoo diaspora tatanii biyyoota ambaa garaagaraa keessatti argamtan adeemsa Wayyaanee kana duukaa kanneen fiigaa jirtan mootummaan Wayyaanee yeroo amma kana Oromoo dhibbootaan lakka’aman gaaffii mirgaa waan gaafataniif ajjeese, kumootaan kanneen lakka’aman ukkamsee badii tokko malee hidhaatti darbaa jira, kumootaan kanneen lakka’aman biyyaa,hojii fi barnoota irraa arii’achaa jira; addatti immoo Maqaa Maaster Planii Finfinnee jedhuun tarsiimoo fi karooraa garboomsaan uummata keenyaa dhabamsiisuu fi geographical location Oromiyaan qabdu balleessuuf utuu diinni fiigaa jiruu, ololli diinaa dhugaa isinitti fakkatee utuu beektaniis utuu hin beekinis abbootii irree fi diktaateroota akka Wayaanee jala fiiguun seenaa keessan gorrachessitanii akka dartanisin beeksina.
  3. Ammas Filannoon waliin dhahaa fi sobaa marsaa 5ffaa Wayyaanee EPRDF/TPLF/OPDO’ n caamsaa 24/2015 gaggeeffame abbaa irrummaa Wayyaanee kan ibsu kan afaan qawwee fi sirni milishaa, waraannii fi poolisiin federaalaa sagalee uummataa qawween ukkamsee, fallaa dimookiraasii fi adeemsa siyaasaa olaantummaa fi abbaa irrummaan dhuunfatame waan ta’eef sabni Oromoo alaa fi keessaan dimokraasii fakkeessaa fi filatnoo kijibaa Wayyaaneen goyyomuu dhiisee qabsoo jabeessuun furmaata.
  4. 4. Dhaabbileen Siyaasaa maqaa Oromoon ijaaramuun (KFO) qabsoo bilisummaa Oromoo karaa nagaa fi Dimookiraasii Wayyaanee EPRDF/TPLF waliin mormii gochuun aangoo fudhachuun ni danda’ama jechuun tilmaama turtan mootummaan Wayyaanee dhiigaa lammiileen biyyattii mootummaa darguu kuffisuuf dhangalaseen aangoo qabatee irratti of ijaaree marsaa 5ffaaf gowwomsaa fi sobaan waan aangoo qabateef jedhcha dhaabonni siyaasaa wayyaanee irraa filmaataan mootummaa fudhanna jedhtan irra deddeebi’anii goyyomuu irraa akka of qusattan dhaammatna.
  5. Uummaatni Oromoo: Qotee bulaan, barataa fi barsiisaan, hoojjetaan, daldalaan, poolisiin, milishaan, hojii dhabdootni, fi kanneen waraana wayyaanee keessatti argamtan mootummaan sirna cunqursaa fi saaminsaa gaggeessaa jiru kun jireenya saba Oromoo fi cunqurfamtoota biro gaaffii guddaa jala galchee biyyattii gara badiinsaatti oofaa waan jiruuf yeroon dammaquun qabsoo mirgaa fi dimokraasiif ta’utti makamuun uumata Oromoof nagaa,dimokraasii fi mirga dhala namummaa akkasumas guddinaa fi badhaadinni akka maluufiif qabsaawuun yeroon isaa amma jenna.
  6. Nuti Qeerroon dargaggootni barattootni Oromoo dhaabbilee barnoota ol-aanoo irraa eebbifamnee fi barachaa jirruu qabsoo bilisummaa Oromoo galmaan geenyee mirga abbaa biyyummaa fi bilisummaa uummata keenya gonfachiisuuf warraaqsa FDG gaggeessuun wareegama qaalii baasaa turre jabeessuun kallattii hundaan FDG jabeessuun mootummaa Wayyaanee dura kutannoo fi murannoon kan dhaabbannuu ta’uu waadaa keenya haaromsinerra.
  7. Sabboontotni Ilmaan Oromoo kumootaan lakkaa’aman Oromummaan yakkamuun mooraalee mana hidhaa Wayyaanee keessatti kanneen dararamaa jiran, kanneen barnoota isaanii irraa arii’ataman waan qabnu fi dandeenyu hundaan cina akka dhaabbannu dirqama lammummaa waliif dabarsina, akkasumas kanneen rasaasa wayyaaneen wareegaman matii isaanii jajjabeessuu fi cina dhaabbachuun dirqama keenya ni baana kan jedhuu fi qabxiilee armaan olii irratti gadii fageenyaan erga marii guddaa gochuun marii keenyaa milkii guddaan xummuratne.

Injifannoon Uummata Oromoof!!
Gadaan Gadaa Bilisummaa Oromooti!!
Qeerroo Bilisummaa Oromoo

Adoolessaa 8/2015

Advertisements

About GETINET DINKAYEHU

Unity of Oromo Struggle is a priority The Oromo want dignity, self-expression, and self-governance. The Oromo want their voices to be heard. The Oromo want sovereignty They want to live together at peace with their neighbors, who themselves also live in freedom exercising their own sovereignty.The struggle for independence will continue until the Oromo question gets proper and just response. A well organized liberation struggle and the spirit of Oromummaa will save the nation’s unity and identity from later day detractors. Long Live Free Oromiyaa!!Down with Colonial forces and their lackeys!!

Posted on 12/07/2015, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s